• 1994

  1994 BA

  Osniva se kompanija Plastsistem, sadašnja TeraSteel, koja ima kao akcionare TeraPlast sa 17,9% i  nekoliko drugih  fizičkih osoba.

 • 1995-2006

  1995 – 2006 BA

  U tom razdoblju, TeraSteel odvija aktivnosti proizvodnje injektiranih proizvoda, PVC stolarija a i poslove komercijalizacije komplementarnih proizvoda portfela TeraPlast. Razvija se i distribucijska mreža otvaranjem novih komercijalnih centara u Konstanci, Galaci, Jaši i Oradea.

 • 2007

  2007 BA

  Ćim je TeraPlast postala večinski akcionar sa učešćem od 70,42%, kompanija TeraSteel se preorganizirala u cilju  proizvodnje termoizolacijskih  ploča sa poliuretanskom penom.

 • 2008 - 2009

  2008 – 2009 BA

  TeraSteel investira 1 mil. Euro za razvoj proizvodnih kapaciteta

 • 2010

  2010 BA

  Završena je modernizacija linije PU.MA na osnovu investicija od 1,5 mil.eura. Tehnološka modernizacija generisaće rast produktivnosti i omogučiće proširenje portfela proizvoda.

 • 2013

  2013 BA

  TeraSteel otpočne proizvodnju pocinkovanih struktura  kao posledica investicie od 23 miliona eura, finansirana 50% od evropskih fondova, preko Sektorijalnog Operacionog Programa ¨Rast ekonomske kompetitivnosti. Ovom investicijom, TeraSteel nudi kompletno rješenje za izgradnju fabričkih hala.

 • 2017

  2017 BA

  Sprovođen  je rebranding kompanije Plastsistema, koja postaje TeraSteel. Novi naziv predstavlja daleko bolje oblast rada, smernice budućeg razvoja i pripadnost Grupi Tera Plast.

  TeraSteel DOO – Grupa TerPlast kupuje fabriku termoizolacijskih panela Intermenid iz Srbije i otvara TeraSteel Srbija. Ova je prva   rumunska poizvodna jedinica, inaugurisana u inostranstvu nakon 1990 godine. Time TeraSteel ostvaruje bolje pokrivanje prodaja u bivšem jugoslovenskom prostoru.

19941995-200620072008 - 2009201020132017