TeraSteel je deo grupe Teraplast, najveći proizvođač građevinskih materijala sa rumunskim kapitalom.

Kompanija TeraSteel konstantno je investirala u tehnološkom razvoju a sada raspolaže kapacitetima za proizvodnju pocinkovanih profila i termoizolacijskih panela sa poliuretanskom  penom  PUR i poliuretanskom ignifugiranom penom PIR kao i za  proizvodnju metalne galanterije.

Plus toga, zahvaljujuči pripadnosti Grupi TeraPlast, TeraSteel nudi svojim klijentima kompletna rješenja – proizvodne hale “ključ u ruke“.

Proizvodne fabrike TeraSteel nalaze se u u Industrijskom parku TeraPlast u Saratel, županija Bistrita-Nasaud (proizvodnja termoizolacijskih panela) i u mestu Bistrita (fabrika za proizvodnju pocinkovanih profila). Opremljene su tehnološkim linijama posljednje generacije koje omogučuju proizvodnju kvalitetnih proizvoda kako u pogledu tehničkih performansa tako i u pogledu estetike.

U 2017 godini, kao rezultat investicije od 7 miliona eura, TeraSteel otvorila je novu fabriku u Srbiji – TeraSteel DOO. Ova je prva proizvodna jedinica Grupe Tera Plast van Rumunije, a i prva rumunska fabrika inaugurisana u inostranstvu nakon 1990 godine sa rumunskim integralnim privatnim kapitalom. Ova investicija se smatra kao dopuna proizvodnog kapaciteta fabrike Tera Steel u Rumuniji. Od marta 2018 godine, u Srbiji u radu je  i proizvodnja linija za valoviti samonosivi lim TRS 153-840 a od druge polovine 2018 godine pokrenula  je i proizvodnja panela sa mineralnom vunom.

Obzirom da imaju moderne logistične i informtične strukture koje omogučuju obradu  i brzo  poštovanje naredbama, TeraSteel je uspela  da se razvija komercijalno kako na nacionalnom nivou tako i na tržištima kao što su Mađarska,Ceška, Slovakija, Ukrajina, Moldavija, Avstrija, Njemačka. Holandija, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska.

Sada, kompanija TeraSteel izvozi proizvode u preko 20 zemalja.

Naši proizvodi

TeraSteel proizvodi:

 • sisteme zidnih i krovnih termoizolacijskih panela PUR, PIR i mineralna vuna
 • pocinkovani profili tipa Z, C, U i Σ – strukturni čelični elementi
 • armature za PVC profile
 • samonosivi valoviti lim TRS 153-840
 • proizvodne  hale  “ključ u ruke“.

Polje upotrebe termoizolacijskih panela i strukturnih elemenata:

 • skladišta
 • fabričke hale
 • hale za raznovrsne  usluge (servis auto, perionice, male radionice)
 • hladnjače
 • unaprijed  konfigurirani  moduli (tip kontajnera)
 • u izgradnji  unutrašnjih pregrada u zgradama svih tipova
 • agrozootehničke zgrade
 • aplikacije striktne higijene (laboratorije)