Grupa TeraPlast je najveći proizvođač građevinskih materijala, sa rumunskim kapitalom. Zahvaljujući svom cilju  da nudi  preko svojih visokokvalitetnih proizvoda efikasna rješenja za ljude i sredinu, grupa je stalno u službi svojim   klijenatima i partnerima a istovremeno posvečena  je  i svom stalnom razvoju.

U grupi su udruženi: TeraPlast, TeraPlastMađarska, TeraSteel, TeraSteel Srbija, TeraGlass și Wetterbest.

Sa tradicijom od preko 120 godine, Grupa TeraPlast bila  je uvek orijentisana  ka razvoju, inovaciji  i održivosti . Time grupa sada nudi kompletna rešenja u oblasti građevinarstva preko svojih šest business  linija : instalacije i postrojenja,  profili za stolariju, PVC granulat, termoizolacijski paneli, prozori  i vrata i metalna crijep. TeraSteel Srbija inaugurisana u 2017 godini  je prva  proizvodna jedinica otvorena u inostranstvu nakon 1990 godine sa integralnim rumunskim privatnim kapitalom . Počev od  mijeseca julja 2008 godine, TeraPlast SA je listirana na Berzi hartija od vrijednosti  u  Bukureštu, pod oznakom TRP.