FABRIČKA HALA

KARAKTERISTIKE
 • Dužina: 20 m;
 • Širina: 10 m;
 • Visina  do nadstrešnice: 4 m;
 • Razmak: 5 m
 • Opterečenje od snega : 200 kg/m2
KIT sadrži sledeće:
 • Projekat DDE
 • Pocinkovana čelična sruktura;
 • Zatvaranje od panela sa poliuretanskom penom 40 mm – STANDARD boje
 • PVC stolarija bela, 4 soba
 • Sekcijska vrata za ulaz vozila
 • Prijevoz

NISU UKLJUČENI: Dobijanje mišljenja i građevinske dozvole, ugrađeni dijelovi/ radovi iskopa i podovi/kišni sistem /nikakve instalacije/montaža strukture i panela;

Na zahtjev se može osigurati, uz naknadu, rastovar.

HALA SERVIS AUTO

KARAKTERISTIKE:
 • Dužina: 25 m
 • Širina; 12 m
 • Visina  do nadstrešnice: 4 m
 • Razmak: 5 m
 • Opterečenje od snega : 200 kg/m2
KIT sadrži sledeće:
 • Projekat DDE
 • Pocinkovana čelična konstrukcija;
 • Zatvarnaje panela sa poliuretanskom penom 40 mm – STANDARD boje
 • PVC stolarija bela, 4 soba
 • Sekcijska vrata za ulaz vozila
 • Prijevoz

 NISU UKLJUČENI: Dobijanje mišljenja i građevinske dozvole, ugrađeni dijelovi/ radovi iskopa i podovi/kišni sistem /nikakve instalacije/montaža strukture i panela/Na zahtjev se može osigurati, uz naknadu, rastovar.   

HALA SJEDIŠTE-SKLADIŠTE

KARAKTERISTIKE:
 • Dužina: 25 m
 • Širina: 14 m
 • Visina  do nadstrešnice: 4,8 m
 • Razmak: 5 m
 • Opterečenje od  snega : 150 kg/m2
 • Sprat na prvom razmaku (14 x 5 m)
KIT sadrži slijedeće:
 • Projekat DDE
 • Pocinkovana čelična konstrukcija;
 • Zatvaranje od panela sa poliuretanskom penom 40 mm – STANDARD boje
 • PVC stolarija bela, 4 soba
 • Sekcijska vrata za ulaz vozila
 • Prijevoz

NISU UKLJUČENI: Dobijanje mišljenja i građevinske dozvole, ugrađeni dijelovi/ radovi iskopa i podovi/ kišni sistem /nikakve instalacije/montaža strukture i panela/Na zahtjev se može osigurati, uz naknadu, rastovar.