Paneli sa 3 rebra

Paneli sa 3 rebra

Krovni termoizolacijski paneli, IsoAc3, sa poliuretanskom penom PUR i ignifugiranom poliuretanskom penom PIR

IsoAc 3 panel je krovni panel, sa 3 rebra, za ukrućenje. Može se koristiti za sve aplikacije u oblasti građevinarstva kada je nagib krova veći od 7%. IsoAc 3 panel ima 3 rebra , na širini od 1 m i time zadovoljava sve normalne zahtjeve o otpornosti, termičkoj izolaciji i estetici a ujedno je praktično i ekonomsko rješenje.

 1. Pocinkovani čelični prefarbani lim prema standardima  EN 10143, EN 10346 i EN 10169, koji su na snazi. Mikroprofiliranje: STANDARD;
 2. Jezgro: poliuretanska pena PUR i PIR (nije štetna ili škodljiva) ;
 3. Garnitura za zaptivanje: osigurava dobru termičku izolaciju i zaptivnost spoja
 4. Vijak za drvo samonarezan sa podloškom i EPDM garniturom
 5. Metalna kalota sa garniturom

Termoizolacijski IsoAc 3 krovni paneli se mogu koristiti za vanjsko zatvaranje kod brojnih raznih objekata kao što su :

 • industrijske hale,
 • komercijalni centri,
 • skladišta,
 • organizacija gradilišta,
 • hladne komore u prehrambenoj industriji,
 • socijalno-kulturni objekti (škole, kantine, sportske dvorane, itd)
  •  

Raspoložive dimenzije :

 • dužina : 2000 – 13500 mm
  • dozvoljena odstupanja:
   • za dužine manje od 3 m: ± 5 mm
   • za dužine veće od 3 m: ± 10 mm
 •  širina: 1000 m;
  • dozvoljena odstupanja: ± 5 mm

Glavne karakteristike IsoAc 3 panela:

 • imaju malu težinu, između 9-14 kg-m2;
 •  imaju nizak koeficijent termičkog transfera u odnosu na druge građevinske materijale
 • nepropusni su na vazduh i vlagu zahvaljujuči visokom procentu zatvorenih čelija u poliuretanskoj peni.

Pribor

Proizvodi se isporučuju zajedno sa svim elementima potrebni za montažu:

 • metalni pribor (limarski elementi)- isporučuju se u istim bojama sa panelima 
 • elementi za pričvrščavanje

Pakovanje

Termoizlolacijski IsoAc 3  paneli se pakuju  po dimenzijama i bojama direktno na proizvodnoj liniji i zaštićeni su stretch PE folijom u cilju izbegavanja oštećenja prefarbanih površina. Broj panela u svakom paketu zavisi od njihove dužine i debljine. 

Napomena: Termoizlolacijski IsoAc 3 paneli se mogu izraditi i do 15000 mm ili kraće od 2000 mm samo nakon savjetovanja sa tehničkom departmanom.

Dopuštena opterećenja

D
(mm)

Težina
[kg]/m2

U
[W/m2K]

  

Proračunske vrijednosti, opterečenja od vetra pod pritiskom (kN/m2)

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

U1

U2

Dozvoleno rastojanje izmedju oslonaca

30

8.40

0.68

0.65

2.46

1.62

1.28

1.09

1.02

0.91

0.84

2.46

1.62

1.28

1.09

1.02

0.91

0.84

40

8.79

0.52

0.50

2.93

1.83

1.39

1.16

1.08

0.96

0.87

2.93

1.83

1.39

1.16

1.08

0.96

0.87

50

9.18

0.43

0.41

3.60

2.18

1.59

1.29

1.19

1.04

0.93

3.19

2.16

1.59

1.29

1.19

1.04

0.93

60

9.57

0.36

0.35

4.08

2.45

1.72

1.36

1.24

1.07

0.95

3.34

2.23

1.72

1.36

1.24

1.07

0.95

80

10.28

0.27

0.26

5.19

3.23

2.23

1.66

1.47

1.22

1.06

3.63

2.38

1.87

1.58

1.47

1.22

1.06

100

11.04

0.22

0.21

5.97

3.82

2.62

1.88

1.64

1.32

1.13

3.78

2.47

1.93

1.63

1.52

1.32

1.13

120

11.80

0.18

0.18

6.53

4.26

3.00

2.15

1.85

1.44

1.20

3.80

2.53

1.98

1.67

1.56

1.39

1.20

U* - koeficijent termičkog transfera
U1 - koeficijent termičkog transfera vodeći racuna o geometriji profila panela i o  termičkim uticajem spoja .
U2 - koeficijent termičkog transfera vodeći racuna o geometriji profila panela. *Izračunat prema EN 13409:2013, metod (A.10).

Standardna dužina panela je između 2 i 13.5 m. Paneli do najviše 15 m ili kraći od 2 m se mogu izraditi samo nakon savetovanja s tehničkom departmanom.

Ako je dužina krova veća od standardne dužine isporučenih panela, krov se može realizovati iz dva panela čelno  spojeni jedan do drugoga, preklapanjem vanjske strane panela koji je na grebenu, na rastojanju od 150-250 mm, ovisno od nagiba krova.

Dimenzije preklapanja ovisno od nagiba krova :

 • za nagib P >15% / preklapanje od najmanje 150 mm
 •  za nagib P ≤15% / preklapanje od najmanje 250 mm

Kertiranje panela (sećenje donjeg lima i penastog jezgra) na zahtjevano rastojanje se može realizovati direktno u fabrici. Uklanjanje lima i penastog jezgra, u zoni koja će se preklapati, se radi na gradilištu. Radi  kertiranja, najmanja dužina panela treba da bude od 5 m.

Tolerance dimenzija prema EN 14509 – 2013:

DUŽINA <= 3000 mm

± 5 mm

DUŽINA > 3000 mm

± 10 mm

Odstupanje od perpendikularnosti

6 mm

KORISNA ŠIRINA

± 2 mm

DEBLJINA (D) <= 100 mm

± 2 mm

DEBLJINA (D) >100 mm

± 2 %

Termoizolacijski krovni paneli sa 5 rebra

Termoizolacijski krovni paneli sa 5 rebra

Krovni termoizolacijski paneli, IsoAc5, sa poliuretanskom penom PUR i ignifugiranom poliuretanskom penom PIR

IsoAc 5 panel je krovni panel, sa 5 rebra za ukrućenje, namenjen objektima za koje su zahtjevi teži u pogledu otpornosti, kada je nagib krova veći od 7%.


Slika:

 1. Pocinkovani čelični prefarbani lim prema standardima EN 10143, EN 10346 i
  EN 10169, koji su na snazi. Mikroprofiliranje: STANDARD;
 2. Jezgro: poliuretanska pena PUR i PIR (nije štetna ili škodljiva) ;
 3. Garnitura za zaptivanje: obezbeđuje dobru termičku izolaciju i zaptivnost spoja
 4. Vijak za drvo samonarezan sa podloškom i EPDM garniturom
 5. Metalna kalota sa garniturom

Termoizolacijski IsoAc 5 krovni paneli se mogu koristiti za vanjsko zatvaranje kod brojnih raznih objekata kao što su :

 • industrijske hale,
 • komercijalni centri,
 • skladišta,
 • organizacija gradilišta, (prefabrikovani moduli)
 • hladne sobe u prehrambenoj industriji,
 • socijalno-kulturni objekti (škole, kantine, sportske dvorane, itd)

Raspoložive dimenzije :

 • - dužina : 2000 – 13500 mm
  • dozvoljena odstupanja:
   • za dužine manje od 3 m: ± 5 mm
   • za dužine veće od 3 m: ± 10 mm
 • širina: 1000 mm;
  • dozvoljena odstupanja: ± 2 mm.

Glavne karakteristike IsoAc 5 panela:

 • imaju malu sopstvenu težinu, između 9-14 kg/-m2;
 • imaju nizak koeficijenat termičkog transfera u odnosu na druge građevinske materijale
 • nepropusni su na vazduh i vlagu zahvaljujuči visokom procentu zatvorenih čelija u poliuretanskoj peni.

Pribor

Proizvodi se isporučuju zajedno sa svim elementima potrebni za montažu:

 • metalni pribor (limarski elementi) - isporučuju se u istim bojama sa panelima 
 • elementi za pričvrščavanje

Pakovanje

Termoizlolacijski IsoAc 5  paneli se pakuju  po dimenzijama i bojama direktno na proizvodnoj liniji  i zaštićeni su stretch PE folijom u cilju izbegavanja oštećenja prefarbanih površina.

Napomena: Termoizlolacijski IsoAc 5 paneli se mogu izraditii i do 15000 mm ili kraće od 2000 mm samo uz prethodno savetovanje sa tehničkom departmanom.

Dopuštena opterećenja

D
(mm)

Težina
[kg]/m2

U
[W/m2K]

  

Proračunske vrijednosti, opterečenja od vetra pod pritiskom (kN/m2)

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

U1

U2

Dozvoleno rastojanje izmedju oslonaca

30

8.85

0.68

0.65

3.26

2.18

1.72

1.45

1.36

1.21

1.11

3.26

2.18

1.72

1.45

1.36

1.21

1.11

40

9.24

0.52

0.50

3.71

2.42

1.85

1.54

1.43

1.27

1.15

3.71

2.42

1.85

1.54

1.43

1.27

1.15

50

9.63

0.43

0.41

4.26

2.73

2.04

1.66

1.53

1.34

1.20

4.26

2.73

2.04

1.66

1.53

1.34

1.20

60

10.02

0.36

0.35

4.68

3.07

2.26

1.81

1.65

1.43

1.27

4.59

3.07

2.26

1.81

1.65

1.43

1.27

80

10.72

0.27

0.26

5.51

3.84

2.81

2.18

1.96

1.64

1.43

4.99

3.29

2.57

2.17

1.96

1.64

1.43

100

11.47

0.22

0.21

6.27

4.52

3.33

2.56

2.28

1.87

1.59

5.28

3.46

2.68

2.25

2.09

1.86

1.59

120

12.23

0.18

0.18

6.81

5.04

3.76

2.90

2.58

2.08

1.73

5.28

3.51

2.74

2.29

2.13

1.89

1.71

U* - koeficijent termičkog transfera
U1 - koeficijent termičkog transfera vodeći racuna o geometriji profila panela i od  termičkog  uticaja spoja .
U2 - koeficijent termičkog transfera vodeći racuna o geometriji profila panela. *Izračunat prema EN 13409:2013, metod (A.10).

Standardna dužina panela je između 2 i 13.5 m. Paneli do najviše 15 m ili kraći od 2 m se mogu izraditi samo nakon  savjetovanja s tehničkom departmanom.

Ako je dužina krova veća od standardne dužine isporučenih panela, krov se može realizovati iz dva panela čelno spojeni jedan do drugoga, preklapanjem vanjske strane panela koji je na  grebenu, na rastojanju od 150-250 mm ovisno od nagiba krova.

Dimenzije preklapanja ovisno od nagiba krova :

 • za nagib P >15% / preklapanje od najmanje 150 mm
 •  za nagib P ≤15% / preklapanje od najmanje 250 mm

Kertiranje panela (sečenje donjeg lima i peastog jezgra) na zahtjevano rastojanje se može realizovati direktno u fabrici. Uklanjanje lima i penastog jezgra, u zoni koja će se preklapati, se radi na gradilištu. Radi realizacije kertiranja, najmanja dužina panela treba da bude od 5 m.

 

Tolerance dimenzija prema EN 14509 – 2013:

DUŽINA <= 3000 mm

± 5 mm

DUŽINA > 3000 mm

± 10 mm

Odstupanje od perpendikularnosti

6 mm

KORISNA ŠIRINA

± 2 mm

DEBLJINA (D) <= 100 mm

± 2 mm

DEBLJINA (D) >100 mm

± 2 %