IsoAgro  paneli

IsoAgro  paneli se preporučuju za krovove agrozootehničkih objekata, gdje je minimalni  nagib krova je od 7%. Termoizolacijski paneli ovog tipa  na raspolaganju su sa  3 ili  5 rebra, imaju jedna strana o staklene vlakne i druga od prefarbanog čeličnog lima sa jezgrom od poliuretanske pene PUR.

Slika

  1. Prefarbani pocinkovani čelični lim prema standardima EN 10143, EN 10346 i EN 10169, u edicijama na snazi. Mikroprofiliranje: STANDARD ;
  2. Jezgro: poliuretanska pena PUR (nije štetna ili škodljiva) ;
  3. Staklena vlakna otporna na mikroorganizme, bakterije ili kiseline koji se obično nalaze u farmama. Debljina 0,5 mm. Mat boja: belo
  4. Vijak za drvo samonarezan sa podloškom i EPDM garniturom
  5. Metalna kalota sa garniturom

Dopuštena opterećenja

D
(mm)

Težina

[kg]/m2

U*
[W/m2K]
 
Proračunske vrijednosti, opterečenja od snega (kN/m2)
0.751.001.50
U1U2Dozvoljeni razmak između oslonaca (m)
406.800.520.502.52.11.8
507.200.430.412.52.11.8
607.600.360.352.52.11.8
808.300.270.262.52.11.8
1009.000.220.212.52.11.8

U* - koeficijent termičkog transfera
U1 - koeficijent termičkog transfera vodeći racuna o geometriji profila panela i o  termičkom  uticaju spoja .
U2 - koeficijent termičkog transfera vodeći racuna o geometriji profila panela.

Standardna dužina panela je između 2 i 10 m. Paneli sa dužinama van ovog intervala se mogu izraditi samo nakon savetovanja sa tehničkim departmanom.

Tolerance dimenzija:

KORISNA ŠIRINA± 7,5mm DEBLJINA (D) = 40 mm± 3mm
DUŽINA između 2.000 - 4000 mm± 10 mm DEBLJINA (D) = 50, 60 mm± 4mm
DUŽINA > 4.000 mm± 15 mm DEBLJINA (D) = 80, 100 mm+6mm, -4mm
Perpendicularitate -Sb≤ 5mm/m   
Planitate –suprafata >0,75 m2≤ 10   

Conform : EN 13165