IsoBit 5 Panel

IsoBit 5 panel je panel, sa 5 rebra i jezgrom od poliuretanske pene PUR, namenjen krovovima koji treba izolirati sa bitumenskom membranom ili druge prirode (na pr. PVC membrana). Vanjska strana panela je od bitumenskog kartona a druga strana je od čeličnog prefarbanog lima. Ovaj tip panela se stavlja direktno sa svojom metalnom stranom na strukturu.

IsoBit 5 panel namenjen je ya krovove sa minimalnim nagibom od 7% (max. nagib se određuje u projektu).

Standardna dužina panela je između 2 i 10 m. Paneli sa dužinama van ovog intervala se mogu izraditi samo nakon savetovanja sa tehničkim departmanom

Slika

  1. Bitumenski karton osigurava naknadnu hidroizolaciju krova
  2. Jezgro: poliuretanska pena PUR (nije štetna ili škodljiva) ;
  3. Prefarbani pocinkovani čelični lim prema standardima EN 10143, EN 10346 i
    EN 10169, u edicijama na snazi ;
  4. Vijak za drvo samonarezan

Dopuštena opterećenja:

D
(mm)

Težina
[kg]/m2

U*
[W/m2K]

 

Proračunske vrijednosti, opterečenja od snega (kN/m2)

0.75

1.00

1.50

2.00

U1

U2

Dozvoljeni razmak između oslonaca (m)

60

7.60

0.36

0.35

2.5

2.1

1.8

1.5

80

8.30

0.27

0.26

2.5

2.1

1.8

1.5

100

9.00

0.22

0.21

2.5

2.1

1.8

1.5

U* - koeficijent termičkog transfera
U1 - koeficijent termičkog transfera vodeći racuna o geometriji profila panela i od termičkog uticaja spoja .
U2 - koeficijent termičkog transfera vodeći racuna o geometriji profila panela.

Tolerance dimenzija prema EN 14509 – 2013:

DUŽINA između 2.000 - 4000 mm

± 10 mm

DUŽINA > 4.000 mm

± 15 mm

Odstupanje od perpendikularnosti

5 mm

KORISNA ŠIRINA

± 7,5 mm

DEBLJINA (D) = 60 mm

± 4 mm

DEBLJINA (D) = 80, 100 mm

+6, - 4 mm