IsoSano paneli

IsoSano paneli su rješenje za realizaciju zatvaranja, za aplikacije koje zahtijevaju striktnu higijenu ali i jednu alternativu za krovove agrozootehničkih objekata, gdije je minimalnu nagib krova od 7%.

IsoSano 3

IsoSano 5

IsoSano A

IsoSano N

Paneli IsoSano 3 i IsoSano 5 su krovni termoizolacijski paneli sa 3 i 5 rebra, čije unutrašnje lice je od pocinkovanog čelika pokrivena PVC filmom. Paneli ove vrste se preporučuju u zootehničkim sredinama jer su otporni na agresivna sredstva.

IsoSano A je termoizolacijski zidni  panel, sa skrivenim spojem.  Unutrašnje lice je od pocinkovanog lima pokrivena PVC filmom , unutrašnje lice od prefarbanog pocinkovanog lima.

IsoSano N je termoizolacijski zidni  panel, sa vidljivim spojem. Takav tip panela može imati jedno lice ili oba lica od pocinkovanog lima pokriveno PVC filmom.

IsoSano termoizolacijski paneli se mogu koristiti u sredinama sa do 100% relativne vlage. Ne  ogu se koristiti kod povrčina koje su u kongtaktu sa UV zrakovima. Zbog toga mlora biti pohranjeni  zatvorenim sredinama.

Održavanje IsoSano panela

Ovaj tip materijala omogućava lako čišćenje I ima veću otpornost na razne mrlje (maslac,

margarin, biljna ulja, sirče, maziva, limunske kiseline, laktične kiseline, rastvor kaustične sode, razna, jestiva ulja  itd).

Preporučeno održavanje je sa vodom i neutralnim sapunom.

Koristi se mekana spužva i mora izbegavati agresivna sredstva, odnosno solventi kao što su: aceton, toluen, etil acetat i slična sredstva.